ششمین نشست هیات های استانی نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت آموزش عالی کشور

دکتر سعدان زکایی رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی در این نشست طی سخنانی گفت: این نشست دوروزه با…