مراسم تودیع معاون محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت

مهندس محمود تقی خانی بعد از ۳۱ سال خدمت صادقانه در عرصه علمی کشور با بدرقه گرم همکاران مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت از وزارت علوم خداحافظی کردند.

در مراسم خداحافظی معاون محترم مرکز نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت وصف اخلاق نیکو و خدمت صادقانه به جامعه علمی کشور از طرف این بزرگوار درس زندگی و نقشه راهی برای سایر همکاران مرکز شد.

پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما جایی منتشر نخواهد شد:) | فیلدهای اجباری مشخص شده اند *